Keresés

 

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola és a Magyar Állami Operaház stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2022. április 8. napján.

Az együttműködés szakmai alapját képezi, hogy mindkét fél egyetért abban, hogy a 21. századi modern tanulási környezet már nem működhet izoláltan, erősíteni kell a partneri együttműködéseket, amelyek új tudást és szakértelmet hoznak a tanulási környezetbe, elősegítve a horizontális kapcsolódást is. Ennek alapfeltétele a tanulás informális keretek közötti megvalósítása kreativitást serkentő tanulási környezetben.

A kulturális tudatosság és kifejezőkészség az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyike. Ez magában foglalja az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezésének képességét, valamint a különböző művészeti ágakban (zenében, előadóművészetben, irodalomban, képzőművészetben) folytatott alkotótevékenységet, emellett együtt jár a helyi, nemzeti és európai kulturális örökség alapos ismeretével is. Ezt a kompetenciát az európai tantermekben egyre növekvő mértékben alkalmazzák kereszttantervi eszközként. Ez olyan összetett formáját valósítja meg a projektalapú tanulásnak, amely a kommunikációs készségek fejlesztése mellett a gyerekek érzelmi fejlődését is szem előtt tartja. A projekt elősegíti az önkifejezés különböző vonatkozásainak fejlesztését, emellett olyan kulcsfontosságú készségekre is hatást gyakorol, mint a kommunikáció, a matematikai és egyéb természettudományos készségek, a digitális készségek, valamint a szociális és állampolgári készségek.

Az együttműködés jóvoltából iskolánk havi rendszerességgel fogadja az Opera Nagykövetei program képviselőit, a MÁO által szervezett szakmai programokon, valamint  az Eiffel Műhelyházban rendhagyó énekórákon vesznek részt tanulóink. Továbbá pályaorientációs program keretében együttműködik intézményünk a MÁO-val, saját élményen alapuló foglalkozásokat tart, segítve a diákok érdeklődési irányainak, képességeinek feltárását az opera világához kapcsolódó háttérszakmák megismertetésével, népszerűsítésével. A MÁO vállalja, hogy évente egy pályaorientációs programot tart a végzősöknek.